Policyjne czynności operacyjno-rozpoznawcze w Polsce
Polish Police Surveillance

Bolesław Sprengel
2019 100-lecie polskiej Policji  
Policyjne czynności operacyjno-rozpoznawcze w Polsce SŁOWA KLUCZOWE: inwigilacja, konfident, obserwacja, podsłuch, Policja Wielokrotna nowelizacja prawa policyjnego od 1990 r. zmusza do zbadania, w jakim kierunku dokonywane zmiany zmierzają, na ile pierwotnie przyjęte założenia zostały zachowane. Co politycy zmienili w prawie policyjnym i czego obecnie oczekują od Policji. Badacze, z reguły prawnicy zajmujący się prawem policyjnym i czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, skupiają się na
more » ... piają się na aktualnym stanie prawa, bez sprawdzania, jakie w minionych latach nastąpiły zmiany. Z reguły koncentrują się też na aspekcie prawnym tych regulacji, pomijając ich realne funkcjonowanie, czyli badanie z punktu widzenia taktyki kryminalistycznej. Poniższe rozważania są próbą zarysowania całościowego, prawnego i z zakresu taktyki kryminalistycznej ujęcia problemu. Już pobieżny ogląd problemu wskazuje, że w ciągu minionych 28 lat radykalnie zmienił się model Policji z opiekuńczej, koncentrującej się na działaniach prewencyjnych, o bardzo ograniczonych prawach do ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, w formację posiadającą rozległe uprawnienia do ingerencji w te prawa i to bez kontroli sądowej. Konsekwencją tego jest m.in. poważna zmiana metodyki pracy operacyjnej, ograniczone znaczenie klasycznych metod, pojawienie się nowych, wcześniej nie znanych. Praca operacyjno-rozpoznawcza należy do kanonu działań policyjnych. Żadnej formacji, która nie ma prawa do jej wykonywania nie można nazwać policją, niezależnie jak się będzie nazywała. Oprócz tego funk-
doi:10.33896/spolit.2019.51.9 fatcat:lhtlj3tanbfivaexohdzpdyfya