Bezbednosna dilema u odnosima Srbije i Hrvatske nakon izbijanja građanskog rata u Ukrajini

Milan Ranković
2019 Vojno delo  
političkih nauka ojna dimenzija bilateralnih odnosa Srbije i Hrvatske nakon građanskog rata u Jugoslaviji zauzima važno mesto u bezbednosnoj arhitekturi Balkanskog poluostrva prožetog etno-nacionalističkim konfliktima. Ovaj rad ima za cilj da analizira osnovnu pretpostavku da između Srbije i Hrvatske postoji bezbednosna dilema nakon izbijanja građanskog rata u Ukrajini. Aktivno naoružavanje i jedne i druge vojske zahteva osvrt na sporazum iz Firence o kontroli konvencionalnog naoružanja na
more » ... naoružanja na Balkanu. Takođe, potrebno je analizirati osnovne strateško doktrinarne dokumente dvaju zemalja kako bismo dublje razumeli njihove interese u oblasti odbrane. Bitan činilac u vojnim odnosima dvaju država je njihova spoljnopolitička orijentacija prema NATO alijansi kao bezbednosnom kišobranu Evrope čiji je Hrvatska član a Srbija nije. Ova bezbednosna dilema značajna je i u kontekstu stabilnosti Bosne i Hercegovine zato što su Srbija i Hrvatska garanti poštovanja Dejtonskog sporazuma. Rad analizira i pozicije koje su ove države zauzele prema građanskom ratu u Ukrajini i kakve reperkusije u regionu može imati taj događaj. Uvod o mišljenju Džona Herca (John H. Herz) bezbednosna dilema se javlja u anarhičnim društvima bez centralne vlasti. On to opisuje da: "grupa ljudi koja živi u takvoj konstelaciji, moraju biti, kao što obično jesu, zabrinuti za svoju bezbednost kako će biti napadnuti, kontrolisani, okupirani ili poništeni od strane drugih pojedinaca i grupa. Težeći sticanju bezbednosti od takvih napada, oni su podstaknuti da akumuliraju sve više i više moći kako bi izbegli da moć drugih utiče na njih. To, obratno, čini druge nesigurnim primoravajući ih da se pripremaju za najgore. Kako se niko ne može osećati sigurno u svetu sukobljenih entiteta, ravnoteža moći stvara začarani krug bezbednosti i akumuliranja moći." 1 Drugi teoretičar koji se bavio bezbednosnom dilemom jeste Robert Džervis (Ro-1 John H. Herz, "Idealist internationalism and security dilemma",
doi:10.5937/vojdelo1903041r fatcat:vzfx2byrobakrlnmzii2znauae