Internal control in the system of administrative management decisions
Внутрішньогосподарський контроль в системі прийняття управлінських рішень

Svitlana Kovalchuk
2018 Management and Entrepreneurship Trends of Development  
ВИПУСК 3 (05) 2018 8 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ УДК: 657:658.5 ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ КОВАЛЬЧУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця Актуальність досліджуваної теми обумовлена вагомим значенням внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством. Він дозволяє оперативно виявляти порушення в системі функціонування
more » ... а та мінімізувати ризики втрат і неефективної діяльності у майбутньому. Предметом статті є теоретичні підходи до трактування сутності внутрішньогосподарського контролю та його видів. Метою визначено розширення трактування поняття «внутрішньогосподарський контроль» за рамки традиційного розуміння та обґрунтування його можливостей і значимості в системі прийняття управлінських рішень не лише як інструменту перевірки минулої інформації, але й як засобу оцінювання кожного рішення на етапі його прийняття. Для досягнення зазначеної мети використано загальнонаукові методи пізнання: порівняння, теоретичного обґрунтування, методи узагальнення і систематизації тощо. Наукова значущість роботи полягає в обґрунтуванні двох напрямків у внутрішньогосподарському контролі: ретроспективного та перспективного, і визначенні ключових завдань в розрізі зазначених напрямків. Як висновок відзначено, що перспективний внутрішньогосподарський контроль проводиться в процесі безпосереднього прийняття управлінських рішень, є інструментом їх оцінки та обґрунтування. В умовах функціонування сучасних підприємств даний підхід дозволить максимально забезпечити потребу сучасного підприємств в якісній, підтвердженій інформації. Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, управлінські рішення, ретроспективний внутрішньогосподарський контроль, перспективний внутрішньогосподарський контроль, аналітичні прийоми контролю.
doi:10.26661/2522-1566/2018-3/05-01 fatcat:ycab3w5ckja33llxthxmndn5xe