Структурно-параметрична ідентифікація статичної не лінійності динамічного об'єкта

Антон Николаевич Сильвестров
2014 Adaptivni Sistemi Avtomatičnogo Upravlinnâ  
Анотацiя: У статтi розглянуто новi пiдходи до iдентифiкацiї нелiнiйної статичної складової моделi Гамерштейна, якi дозволяють забезпечити коректнiсть задачi iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних об'єктiв. Ключовi слова: модель Гамерштейна, кусково-аналiтична апроксимацiя, структурно-параметрична iдентифiкацiя.
doi:10.20535/1560-8956.24.2014.38197 fatcat:m4islmohmfdvhkp6343m6jac54