Закінчені розробки Вісник Національного технічного університету України «КПІ» МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ДО ОБ'ЄКТА СИГНАЛІЗАЦІЙНИМ ЗАСОБОМ ОХОРОНИ НА ОСНОВІ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ METHOD OF OBJECT RANGING BY SIGNALLING SECURITY MEANS BASED ON MEASUREMENT OF ELECTRICAL CAPACITY OF SENSING ELEMENT

Dobrovolskyi
unpublished
Вступ Аналіз досліджень у галузі сигналізаційних засобів охорони обривного типу, які розглянуті у роботах [1-3], дозволили виділити науково-технічні рішення, які розв'язують завдання щодо реалізації визначення дальності до об'єкта (під об'єктом розуміється порушник). Реалізація такої функціона-льної можливості, як визначення приблизної відстані до місця обриву чут-ливого елементу, в сигналізаційних засобах охорони буде позитивно впли-вати на процес виявлення об'єкту та його подальшого
more » ... одальшого затримання. Так за умови впровадження зазначеної функціональної можливості інформаційна здатність сигналізаційних засобів охорони обривного типу буде зроста-ти [4]. Однак при вирішенні зазначеного завдання, з урахуванням результату аналізу робіт [1-3], доцільно дослідити варіант щодо можливості визнача-ти дальність до об'єкту за допомогою вимірювання електричної ємності чутливого елементу (мікрокабелю) сигналізаційного засобу охорони. За-пропонований варіант потребує експериментальних досліджень в області вимірювання електричної ємності чутливого елементу (мікрокабелю) сиг-налізаційного засобу охорони обривного типу, що і обумовило сутність мети роботи. Результати дослідження В таких сигналізаційних засобах охорони обривного типу як «Краб-1», «Кувшинка-П» існує можливість визначати приблизну довжину чутливого елементу. Дана функціональна можливість реалізована на основі методу імпульсної рефлектометрії. Сутність цього методу полягає в тому, що од-ножильний мідний провід (ПЕЛ, ПЕВ) та поверхня землі утворюють хви
fatcat:4mzw7awhcfaxveucpa5gdniiry