STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE ROZPRAWY I MATERIA£Y pod redakcj¹ Marka Nowaka Kraków 2007

Rada Wydawnicza, Krakowskiej Szkoły, Wyższej Andrzeja, Frycza Modrzewskiego, Klemens Budzowski, Zbigniew Maciąg, Jacek Majchrowski, Halina Baszak-Jaroń
unpublished
fatcat:qz6hrawbfjg3vmizjme4hhqaae