Tomris Uyar ve Coşkun Yerli Çevirilerinde Muz Balığı: Kaynak ve Erek Odaklılık Ekseninde İki Çevirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Sevda PEKCOŞKUN GÜNER-
2020 Turkish Studies - Language and Literature  
In this study, two different Turkish translations of Jerome David Salinger's story "A Perfect Day for Bananafish" published in the magazine The New Yorker in 1948 will be analyzed contrastively. A diachronic approach will be adopted in the contrastive analysis of different translations, while considering translators' approaches, methods and preferences, the expectations of target readers, social and cultural structure of the target audience, and the position of the translated literature within
more » ... literature within the relevant period as much as possible. Translators' preferences will be tried to be analyzed in the context of cause-effect relations with a holistic perspective, factors that cause similarities and differences between the source text and target text will be determined rather than specifying the points where the target text is similar to the source text or differentiates from the source text, and comments will be made on why certain decisions have been taken by translators. Thus, starting from the Descriptive Translation Studies, translation patterns in target texts will be observed, and efforts will be made to shed light on translators' decisions within the scope of the target and source orientedness. The main aim of this study is to make a comprehensive analysis of target texts with a descriptive view, rather than a prescriptive one. In accordance with this aim, the relevant possible reasons behind translators' decisions such as their views on translation are expressed. The scope of this study is twofold. First of all, the translation approaches expressed by the translators of the story, which is the object of analysis, will be evaluated in the light of translation norms. Then, the reflections of these views on target texts will be tried to be determined. Structured Abstract: This study is about the contrastive analysis of two different Turkish translations of J. D. Salinger's short story titled The Perfect Day for Bananafish. The translations have been realized by Tomris Uyar and Coşkun Yerli respectively. Translations/target texts are compared by following the preliminary norms, initial norms and operational norms (matricial norms and textual-linguistic norms) put forward by Gideon Toury. Preliminary and initial norms roughly include the policy of translation, whether the text is translated from its original source language or an intermediate language, and translator's personal decisions which affect his/her translation procedures and strategies. Therefore, with a diachronic perspective, the traces of translators' opinions on translation activity have been analyzed to be referred within the process of contrastive analysis. Based on the expressions, it is concluded that Uyar has a more source-oriented It is seen that both translators have produced target texts in harmony with their opinions on translation activity, and their strategies which could be observed through texts reflect these opinions, exemplifying source and target-oriented approaches in translation. Öz: Bu çalışmada, Jerome David Salinger'ın 1948 yılında The New Yorker dergisinde yayınlanan "A Perfect Day for Bananafish" adlı öyküsünün Türkçeye yapılan iki farklı çevirisi karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Çalışmada, art süremli bir yol izlenerek, iki farklı çeviri, çevirmen yaklaşımları, yöntemleri ve tercihleri dikkate alınarak ve dönem erek okur kitlesinin beklentileri, toplumsal ve kültürel yapısı, ilgili dönemde çeviri yazının konumu mümkün olduğunca göz önünde bulundurularak irdelenecektir. Çevirmen tercihleri bütüncül bir bakış açısıyla neden ve sonuç ilişkisi bağlamında yorumlanmaya çalışılacak, erek metnin kaynak metinle benzeştiği ya da kaynak metinden farklılaştığı noktaların saptanmasından ziyade çevirilerde bulunan
doi:10.47845/turkishstudies.43767 fatcat:qykf46q7irctrfnrhscvywj44u