Evaluation of TE-031 in treatment of suppurative otitis media
化膿性中耳炎に対するTE-031の薬効評価

Shunkichi BABA, Kaoru SOYANO, Tomonori TAKASAKA, Toshimitsu KOBAYASHI, Yutaka SASAKI, Katsuhisa IKEDA, Satomi ENDO, Akira ONODERA, Suzushi YUASA, Junichi KANBAYASHI, Shozo KAWAMURA, Yutaka FUJIMAKI (+79 others)
1989 Jibi to Rinsho  
doi:10.11334/jibi1954.35.1_113 fatcat:macqmgcpvzcypc2gpzkkpkeduy