The importance of the reconciliation agreement in the criminal process

Petro Decailo, West Ukrainian National University, Ivanna Chaplia, West Ukrainian National University
2021 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Стаття присвячена дослідженню угоди про примирення у кримінальному провадженні. У статті розглянуто положення чинного кримінально-процесуального законодавства щодо укладення угоди про примирення. Висвітлено значення даної угоди в кримінального провадженні а також проблеми що виникають у зв'язку з її укладенням. Ключові слова: угода про примирення, кримінальне провадження, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий. Декайло П., Чапля И. Значение соглашения о примирении в уголовном процессе Статья
more » ... священа исследованию соглашения о примирении в уголовном производстве. В статье рассмотрены положения действующего уголовно-процессуального законодательства по заключению соглаше-Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право.
doi:10.35774/app2021.04.082 fatcat:wdx5babagvbxllibpfgjerfynq