Bibliographic support for science-based research
Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень

N. Grudinina, V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine
2018 Research and educational studies  
Н. Д. Грудініна науковий співробітник відділу комплектування та наукового опрацювання документів, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна БІБЛІОГРАФІЧНА БАЗА ДАНИХ ЯК ДЖЕРЕЛО НАУКОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У статті констатовано, що однією із найважливіших характеристик якості наукової публікації є її бібліографічний апарат, а це -бібліографічні посилання та прикнижкові й пристатейні списки. Автором встановлено, що бібліографічні відомості дають
more » ... відомості дають можливість визначити джерелознавчу базу дослідження, показати зв'язок нової публікації з попередніми, скласти уявлення про наукові позиції автора, перевірити достовірність наведених даних, розкрити пріоритет і наукову цінність здобутих результатів, захистити авторські права, боротися з плагіатом. Доведено, що в оцінюванні результативності наукової діяльності важливе місце відводять наукометрії -напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою посилань і цитувань наукових публікацій та їхніх авторів. На основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов'язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування "білих плям" щодо складання прикнижкових й пристатейних списків. Акцентовано, що прикнижкові й пристатейні списки були б ще ефективнішими, якби їх складали на більш якісному рівні й використовували стандартизовані бібліографічні записи. Це давало б можливість застосовувати ці списки в довідкових апаратах різних інформаційних установ і бібліотек, вводити в бази даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем без додаткових перевірок точності зазначених відомостей. Доведено, що бібліографічний список до наукової праці сприяє підвищенню компетентності й умінь авторів з добору й аналізування джерельної бази дослідження, уніфікування бібліографічного описування документів різних видів, що полегшує авторам роботу зі стандартами та іншими нормативними і методичними документами для бібліографічної бази даних їхніх наукових праць. Ключові слова: наукометрія, бібліометрія, бібліографічний апарат, бібліографічні посилання, цитування, прикнижкові списки, пристатейні списки. Постановка проблеми. Однією з важливих характеристик якості наукової публікації є її бібліографічний апарат -бібліографічні посилання та прикнижкові й пристатейні списки. Завдання бібліографічного апарату видання -ознайомити читача з джерелами цитат і надати йому можливість знайти документи, згадані в тексті, проінформувати про літературну базу написаного, допомогти у виборі джерел за темою дослідження, повідомити про публікації на аналогічні теми, дати
doi:10.32405/2663-5739-2018-2-99-106 fatcat:6lnx6ccx5zgz5ppo2t4pewlpge