Anti-Metaphysical Diary. "Notebooks" by Emil M. Cioran: An Outline
Dziennik antymetafizyczny. "Zeszyty 1957–1972" Emila M. Ciorana – szkic przekrojowy

Maciej Libich, Stanisław Jędrczak
2021 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio FF Philologia  
Artykuł jest próbą wstępnej lektury Zeszytów Emila Ciorana. W pierwszej części, poświęconej zagadnieniom literaturoznawczym, staramy się określić gatunek, do jakiego należą quasi-diarystyczne zapiski Ciorana, a także -przy pomocy krytyki genetycznej lub, mówiąc ogólniej, metodologii z zakresu antropologii literatury -zrozumieć, jaką rolę odgrywały notatki dla filozofa. W drugiej części -korzystając z hermeneutyki jako ogólnej metody interpretacji tekstu -skupiamy się na filozoficznej treści
more » ... ytów. Zarysowując niektóre intuicje Ciorana, pozwalające zorientować się w gęstym i obszernym materiale tekstu, stawiamy pytanie o możliwość uprawiania metafizyki jako rozważań czysto autobiograficznych. Wskazując na wewnętrzne ograniczenia tej strategii,
doi:10.17951/ff.2021.39.1.155-171 fatcat:7lahdt7m7bggbhtkjq6adxcmvu