Historical origins of unitarism as a form of the Ukrainian system of government in constitutional law acts

V. A. Yavir
2021 Politicus  
Вступ. Актуальність вивчення історичного бекграунду унітаризму, зокрема в конституційноправових актах, зумовлена необхідністю спростування тверджень щодо волюнтаристського способу вибору унітаризму як форми державного устрою України в 90-х рр. та ідей щодо необхідності радикальної зміни державного устрою України з унітаризму на федералізм, що загрожує територіальній цілісності держави. Мета та завдання. Мета статті полягає у вивченні історичних витоків унітаризму як форми державного устрою
more » ... ни, завдання -в аналізі змісту конституційно-правових актів на предмет вибору/утвердження тієї чи іншої форми устрою держави. Методи дослідження. Найбільш релевантним методом дослідження для реалізації зазначених мети і завдань видається історико-правовий аналіз. Результати. Прихильність до унітарної форми державного устрою простежується в різних моде-лях побудови української державності, які знайшли відображення в конституційних актах Української Центральної Ради, Гетьманату, ЗУНР, Директорії УНР. Період Української революції 1917-1921 рр., пов'язаний із діяльністю Української Центральної Ради, характеризується розвоєм державного будівництва в різних сферах, формуванням нормативної бази функціонування держави. Конституційними актами того періоду, зокрема, були чотири Універсали Центральної Ради -закони, що визначали основи державного ладу (закони про вибори до Установчих зборів УНР, про порядок видання законів, про національно-персональну автономію, про громадянство УНР, про державну мову, впровадження рішенням Малої Ради тризуба як Герба УНР тощо) [1]. Якщо в перших трьох універсалах Центральна Рада проголошувала автономію України, то IV універсалом відмовилася від автономії та федералізації з Росією і проголосила незалежність УНР від 22 січня 2018 р. Конституцію Історичні витоки унітаризму як форми державного устрою України в конституційно-правових актах УДК 323.1
doi:10.24195/2414-9616.2021-1.22 fatcat:do5zkipcfbf4pkzeuosiyvtlzq