Disosiye vertikal deviasyon DERLEMELER (Review Articles)

İbrahim Erbağci, Kıvanç Güngör, Necdet Bekir
2002 Erciyes Medical Journal)   unpublished
Özet: Disosiye vertikal deviasyon (DVD) genellikle infantil esotropyanın seyri esnasında sıkça gözlenen bir kaymadır. Fiksasyon yapmayan gözün yukarı doğru kayması ile karakterizedir. Cerrahi tedavisi için iyi tanınması ve alt oblik kasın aşırı çalışması ile karakterize diğer bir patoloji ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir. Abstract: Dissociated vertical deviation (DVD) is a common type of squint usually seen during the course of infantile esotropia. It is characterised by an increased
more » ... e of hyperdeviation of the nonfixating eye while patient is in the visual inattention state. The treatment of DVD is surgical. This condition must be well-defined and differentiated from overaction of the inferior oblique muscle.
fatcat:pbjaxijcgjcaxlhb3oy4dnzney