LIETUVOS IR EUROPOS DZIUDO TRENERIŲ, SPORTININKŲ SAVO ASMENYBĖS DVASINGUMO IR DOROVINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMAS

Alma Kisielienė, Diana Arlauskaitė
2018 Baltic journal of sport & health sciences  
Tyrimo tikslas — nustatyti skirtingo meistriškumo dziudo sportininkų ir trenerių savo asmenybės dvasingumo ir dorovinių savybių vertinimą.Pasirinktos keturios tiriamųjų grupės: Lietuvos dziudo jaunimo rinktinės nariai (n = 20), amžiaus vidurkis — 17,2 ± 1,25 m.; Europos dziudo jaunimo elitas, t. y. čempionato nugalėtojai ir prizininkai (n = 20), amžiaus vidurkis — 17,5 ± 1,6 m.; Lietuvos dziudo treneriai (n = 20), amžiaus vidurkis — 38,7 ± 2,8 m.; Europos jaunimo čempionato nugalėtojų ir
more » ... nkų treneriai (n = 20), amžiaus vidurkis — 40,5 ± 3,6 m.Pagrindinis tyrimo metodas — anoniminė apklausa raštu. Remiantis J. Dailidienės (1997) pateiktais dvasingumo ir dorovingumo semiotiniais modeliais, sudarytas uždaro tipo klausimynas. Klausimyno priede buvo apibrėžta kiekvieno bruožo samprata (sąvokas aiškinant pagal L. Jovaišos (1993 a, b) "Edukologijos pradmenis" ir "Pedagogikos terminų žodyną"). Pagal J. Dailidienę (1997) jos buvo suskirstytos į du blokus: dorovingumo ir dvasingumo. Lietuvos sportininkai ir treneriai apklausti Lietuvoje pasirengimo Europos jaunimo čempionatui metu. Norint palyginti Lietuvos ir Europos trenerių, sportininkų dvasingumo ir dorovingumo bruožus, anglų kalba parengti klausimynai pateikti Europos jaunimo elito (t. y. čempionato nugalėtojams ir prizininkams) sportininkams ir jų treneriams Europos čempionato metu Romoje.Duomenys buvo analizuojami naudojantis statistine duomenų analizės programine įranga SPSS 13.0 for Windows. Naudota aprašomoji statistika, skirtumo tarp grupių patikimumas įvertintas pagal chi kvadrato kriterijų. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.Didžioji dauguma Lietuvos ir Europos dziudo trenerių, sportininkų į savo savivaizdį įtraukė darbštumą (85—100) ir atkaklumą (60—90). Drąsumą, kaip sau būdingą, pripažino išskirtinai daug Lietuvos dziudo trenerių (p < 0,05), pareigingumu ir atjauta išsiskyrė Europos dziudo treneriai (p < 0,05), o draugiškumu ir atidumu didesnė dalis Europos dziudo elito sportininkų (p < 0,05). Europos respondentai (dziudo treneriai ir sportininkai) į savo Aš vaizdą dažniau įtraukė pareigingumą, atsakingumą ir atlaidumą nei Lietuvos respondentai (dziudo treneriai ir sportininkai) (p < 0,05).
doi:10.33607/bjshs.v4i67.530 fatcat:xufxz5cmjbe53a4nccdurodrbu