A study nof non-invasive type X-ray tube voltmeter for mammography
108. 乳房用非接触形管電圧測定器の検討

Shinji Abe, Toru Negishi, Izumi Ogura, Yoh Katoh, Shigeru Miyazaki
1997 Japanese Journal of Radiological Technology  
doi:10.6009/jjrt.kj00001355149 fatcat:pgae23mmgrca7j5kyft4xnla6q