MODEL STUDIES OF NO X AND SO X REACTIONS IN FLUE GAS TREATMENT BY ELECTRON BEAM

Anca Mihaela Bulearcă, Ioan Călinescu, Vasile Lavric
2010 Bull., Series B   unpublished
Principalul obiectiv al acestei lucrări este acela de a realiza un model pentru procesul de ĩndepărtare a SO 2 şi NOx din gazele de ardere, prin iradiere cu electroni acceleraţi. Au fost studiate diferite compoziţii: de la NO ĩn N 2 până la NO ĩntr-un amestec complex de NO şi SO 2 dintr-un gaz care conţine N 2 , O 2 , apă, CO 2 şi NH 3 , având concentraţii similare cu cele din gazele de ardere industriale. Pentru fiecare sistem de reacţii s-a observat conversia NO ĩn NO 2 , N 2 O, N 2 O 5 , NO
more » ... 2 O, N 2 O 5 , NO 3 , N 2 , HNO 2 , HNO 3 , NH 4 NO 2 şi NH 4 NO 3. Rezultatele obţinute din modelul matematic al procesului permit determinarea de efecte complexe. The main objective of this paper is to realize a model for the SO 2 and NOx removal process from flue gases by electron beam irradiation. Different compositions were studied: from NO in N 2 to NO in a complex mixture of NO and SO 2 from a gas that contains N 2 , O 2 , water, CO 2 and NH 3 , having similar concentrations with those of the industrial flue gases. For each reaction system was observed the NO conversion into NO 2 , N 2 O, N 2 O 5 , NO 3 , N 2 , HNO 2 , HNO 3 , NH 4 NO 2 and NH 4 NO 3. The obtained results from the mathematical model of the process allow determining complex effects.
fatcat:pyx2io76lrhonf72crboyvhlie