Justyna Iskra, Waldemar Klinkosz, Trudności doświadczane przez studentów. Metoda pomiaru i możliwości pomocy

Angelika Kalinowska
2021 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika  
O kres studiów to niezwykły czas dla każdego studenta. Są to początki jego dorosłości, decyzji stanowiących o przyszłości, pewnych kalkulacji, nierzadko zmiany miejsca zamieszkania, spotykania nowych ludzi, organizacja i zarządzanie własnymi środkami finansowymi. Czas zdobywania wyższego wykształcenia to nie tylko nauka -lub jak niektórzy sądzą -czas dobrej zabawy. To przede wszystkim pora wielkich zmian i niełatwych decyzji. Zmierzanie się nie tylko z nauką i egzaminami, ale także -a może
more » ... e wszystkim -z nową rzeczywistością, gdzie głównymi kierowcami pojazdu jakim jest życie są już nie rodzice, ale student, osoba wchodząca w realia dorosłości. Problematyką dylematów studentów zajęli się Justyna Iska oraz Waldemar Klinkosz w publikacji pod tytułem Trudności doświadczane przez studentów. Metoda pomiaru i możliwości pomocy. Tytuł tej pozycji jest doskonałym odzwierciedleniem treści, gdyż czytelnik znajdzie tam zarówno klasyfikację i opis trudności, z jakimi borykają się studenci, ale również autorskie narzędzie do badania tychże przeciwności. Książka składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów i aneksów. Autorzy załączyli także autorskie narzędzie nazwane Kwestionariuszem Trudności Studenc-
doi:10.12775/aunc_ped.2021.012 fatcat:fompcskcbrcdlcvweod7uzxsve