The great Project Camelot: Implications and repercussions of a controversy in social sciences

Marko Bala
2018 Sociologija  
APSTRAKT: U radu se analizira odnos između društvenih nauka i vojnoindustrijskog kompleksa u Sjedinjenim Američkim Državama tokom Hladnog rata. Autorov cilj je da, na osnovu pregleda najreprezentativnijih tekstova o ovoj problematici, dokaže verodostojnost kritičkog gledišta prema kojem je u pomenutom razdoblju izvršena instrumentalizacija društvenih nauka od strane centara moći poput CIA i Pentagona u nameri ostvarivanja određenih strateških ciljeva. U fokusu našeg interesovanja nalazi se
more » ... kat Kamelot, ambiciozni istraživački program čije je sprovođenje obustavljeno usred međunarodnog skandala koji je nastao kao posledica razotkrivanja političke prirode ovog projekta. Prvi deo rada pruža opis kontroverznog događaja i reakciju društvenih naučnika, uz osvrt na raspravu o etičkim, epistemološkim, političkim i praktičnim implikacijama društvenonaučnih istraživanja, koja je usledila povodom afere. U drugom delu rada opisuje se niz istraživačkih programa koji su po mnogim svojim karakteristikama srodni projektu Kamelot, zbog čega autor iznosi tvrdnju kako se kontroverzni projekat ne može smatrati izolovanim slučajem, već pre paradigmatičnim primerom hladnoratovske društvene nauke. U tekstu je naročita pažnja posvećena pitanju pokroviteljstva/izvora finansiranja socijalnih istraživanja, na čije razmere i značaj posebno upućuje treći deo rada. U zaključku se ukazuje na problem militarizacije i instrumentalizacije društvenih nauka pedeset godina nakon afere Kamelot, dok se akcenat stavlja na neophodnost očuvanja sećanja na najgore slučajeve zloupotrebe bihejvioralne ekspertize. KLJUČNE REČI: projekat Kamelot; društvene nauke; Hladni rat; vojnoindustrijski kompleks; istraživačka etika 1
doi:10.2298/soc1802458b fatcat:qiqm3p2vtfgadjq6kdr2vhalpe