ORBİTA İÇERİSİNDE YAĞ DOKUSU (CORPUS ADİPOSUM ORBİTAE): ANATOMİK KADAVRA ÇALIŞMASI

TELLİOĞLU Ali Teoman ;TEKDEMİR
2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
ÖZET Göz kapaklarında yaşlılıkla artan yağ torbacıklarının çıkartılması klasik bleferoplasti operasyonlarının önemli bir evresidir. Bu çalışmada toplam 10 kadavradaki 20 adet intra orbital yağ dokusu incelenmiş ve yağ dokusunun anatomik lokalizasyonu araştırılmıştır. Elde edilen anatomik bulgular bu alandaki diğer çalışmalar incelenerek tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Bleferoplasti, intraorbital yağ dokusu. SUMMARY İntraorbital Fat Tissue: An Arıatomic Cadaver Study Removal of the fat bags
more » ... l of the fat bags whose size increases with age is the imporant part of the conventional bleforasty operation. Localisation of the intraorbital fat tissue and evidence of the fat compartments were investigated in total 20 orbits from 10 cadavers. Anatomic findings were dissused as compared with review of literatüre.
doi:10.1501/tipfak_0000000435 fatcat:jjoaojirdzh5pm6refpkpdwlw4