ÖLÜM TEŞHİSİ HATÂLARI

ÖZTÜREL Adnan
1956 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Kısa bir zaman önce bir İstanbul ve Ankara gazetesinde efkârı umumiyeyi dehşete düşürecek bir haber neşredildi. Bu haber büyük puntu yazıyla gazetelerin birinci sahifesinde " N. hastahanesinde dinlen ölü " ibaresini taşımaktaydı. Haberde hastahanede öldü zannedilerek morga kaldınlan bir kadının orada dirildiği gece bekçisinin onu görünce bayıldığı, kadının da cenazeler arasında dehşete düşüp korkudan tekrar öldüğü bildiriliyor, ölümün korku sebebiyle vukua geldiğinin hastahane hekimleri tarafındas da teyid edildiği kaydediliyordu.
doi:10.1501/hukfak_0000001281 fatcat:cuutrgn2urg2dadujtrhk2k2pe