Influence of soil moisture and fertilizer level on water consumption and productivity of summer potatoes planted with freshly harvested tubers

R.A. Vozhehova, Н.S. Balashova, L.V. Boіarkina
2021 Interagency thematic scientific collection «Irrigated agriculture»  
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0002-3895-5633 БАЛАШОВА Г.С. -доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник https://orcid.org/0000-0001-7023-621X БОЯРКІНА Л.В. -кандидат сільськогосподарських наук https://orcid.org/0000-0002-6605-8411 Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України Постановка проблеми. Одними з основних факторів, що впливають на
more » ... сільськогосподарських культур, є режим зрошення та мінеральні добрива. Останнім часом в Україні дуже широко використовується краплинне зрошення, в тому числі і на картоплі [10]. Проте виробниками найчастіше застосовуються зарубіжні технології вирощування. Водночас у нашій країні зовсім інші ґрунти, кліматичні умови, технічне оснащення тощо. На Півдні України все більшого поширення набуває літнє садіння картоплі як на насіннєві, так і на продовольчі цілі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світове зрошуване землеробство постійно займається удосконаленням та впровадженням у виробництво енергозберігаючих та ресурсоощадних способів поливу [1; 5; 9]. Науковці різних країн шукають різноманітні способи економного використання поливної води, які б не чинили негативного впливу на врожайність культур [6][7][8]. Мета статті -представити результати досліджень вирощування насіннєвої картоплі за літнього садіння свіжозібраними бульбами з використанням краплинного зрошення. Матеріали і методи. Дослідження проводились на полях Інституту зрошуваного землеробства НААН на типовому для Півдня України темнокаштановому ґрунті в умовах зрошення протягом 2011-2013 рр. Для проведення досліджень та аналізу отриманих результатів керувались методичними рекомендаціями [2] [3] [4] . Для вирішення поставлених завдань у лабораторії біотехнології картоплі ІЗЗ НААН було проведено двофакторний польовий дослід, в якому передбачалось вивчення дії мінеральних добрив на фоні різних режимів зрошення за літнього садіння свіжозібраними бульбами. Перший режим зрошення передбачав підтримання вологості ґрунту в період від садіння до бутоніза-ції не менш 70% НВ; у період бутонізація -кінець цвітіння -80% НВ. Другий режим зрошення передбачав підтримання вологості ґрунту не менш 80% НВ протягом усієї вегетації. Розрахунковий шар ґрунту -0,5 м. Облікова площа ділянки 6,37 м², густота садіння -48,3 тис. бульб на 1 га, розташування ділянок рендомізоване. Мінеральні добрива вносились локально в гребінь безпосередньо під час садіння картоплі в дозах N 60 P 60 K 60 , N 90 P 90 K 90 та N 120 P 120 K 120 . З поливною водою добрива вносились такими ж дозами в період від сходів до бутонізації. Свіжозібрані бульби (SE) від весняного садіння ранньостиглого сорту Кобза обробили 4-компонентним розчином стимуляторів для переривання періоду спокою та висадили в поле в першій декаді липня. Результати досліджень. Погодні умови років досліджень були схожі -перша половина вегетації картоплі літнього строку садіння була спекотною з частими посухами, що відповідало умовам пустелі та напівпустелі, у другій половині (вересень-жовтень) метеорологічні показники відповідали умовам помірного клімату. Спостереження за вологістю ґрунту за роками досліджень показали, що в 2011 р. для підтримання вологості не менш як 80% НВ протягом усієї вегетації необхідно було провести 8 поливів зрошувальною нормою 1250 м³/га, а для підтримання вологості ґрунту на рівні 70-80% НВ було необхідно зробити 5 поливів зрошувальною нормою 1100 м³/га. У 2012 р. для підтримання вологості 80% НВ протягом усієї вегетації було проведено 8 поливів зрошувальною нормою 2040 м³/га, а для підтримання вологості ґрунту на рівні 70-80% НВ зробили 6 поливів зрошувальною нормою 1800 м³/га. У 2013 р. для підтримання вологості не менш як 80% НВ протягом усієї вегетації необхідно було провести 9 поливів зрошувальною нормою 1785 м³/га, а для
doi:10.32848/0135-2369.2021.75.18 fatcat:5uv7t2kfhzb6fe22fj2sgxzj2u