Deniz suyu yaşlandırmasının bazalt/grafen nanolevha-epoksi kompozitler üzerindeki etkisi: Dinamik mekanik analiz (DMA) ve kısa kiriş kayma testleri ile performans değerlendirmesi

Hasan ULUS
2020 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
Özet Seawater exposure has adverse effects on fiber-reinforced polymer (FRP) composites' mechanical performance and service life because polymer matrix degradation caused by absorbed water can initiate FRP composites' irreversible damage. So, composites' performance under service conditions must be comprehensively evaluated and improved for safe usage in marine structures. For this purpose, the addition of nanoparticles into the polymer matrix can be an effective strategy to reinforce the
more » ... reinforce the polymer matrix against the seawater environment's detrimental effects. This paper presents the impact of graphene nanoplatelet (GNP) on basalt/epoxy composites' mechanical performance under long-term seawater aging. Experimental results of short beam shear tests revealed that the addition of 0.5 wt% GNP enhanced interlaminar shear strength by approximately 24 and 14% compared with the neat basalt/epoxy composites for seawater aged and unaged specimens, respectively. The dynamic mechanical analysis has also deduced that the multi-scale composite's transition temperature increased up to 5.7% compared to the neat basalt/epoxy composites. Deniz suyu maruziyeti, fiber takviyeli polimer (FTP) kompozitlerin mekanik performansı ve hizmet ömrü üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Absorbe edilen su polimer matris bozulmasına yol açarak FTP kompozitlerin geri dönüşümsüz hasarını başlatabilmektedir. Bu sebeple, FTP kompozitlerin deniz yapılarında güvenle kullanımı için, servis koşullarındaki performanslarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, nanoparçacıkların polimer matris içerisine eklenmesi, deniz suyu ortamının zararlı etkilerine karşı polimer matrisini güçlendirmek için etkili bir stratejidir. Bu makale, grafen nanolevha (GNL) takviyesinin bazalt/epoksi kompozitlerin uzun süreli deniz suyu yaşlanması altında mekanik performansı üzerindeki etkisini sunmaktadır. Kısa kiriş kayma test sonuçları, deniz suyunda yaşlandırılmış ve yaşlandırılmamış numuneler için saf bazalt/epoksi kompozitlere kıyasla ağırlıkça %0.5 GNL eklenmesinin tabakalar-arası arası kayma mukavemetini sırasıyla yaklaşık %24 ve %14 artırdığını ortaya koymuştur. Dinamik mekanik analizlerde, çok-ölçekli kompozitlerin geçiş sıcaklığının, saf bazalt/epoksi kompozitlere kıyasla %5.7'ye kadar yükseldiğini ortaya çıkarmıştır.
doi:10.28948/ngumuh.791161 fatcat:kszxbmfonnab7pypaplznvyen4