Επαγγελματικοί κίνδυνοι, επιπτώσεις στην υγεία και η εφαρμογή τους στους διοικητικούς υπαλλήλους περιφερειακού πανεπιστημίου [article]

Μάρθα Ωρολογά, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.11031 fatcat:tknpun2mqrg2di7djtsisumkp4