MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINI ENERGIYA ZAHIRALARIDAGI O'RNI

Mirzoyev Dilshod Po'lotovich, Amrullayev Behzod Bobur O'g'li, Xolbo'tayev Axror Valijon O'g'li
2022 Zenodo  
Maqolada qishloq xo'jaligi chiqindilaridan olinayotgan bioyonilg'i muammolari haqida va ularni qishloq xo'jaligida qo'llash natijasida shu sohaga chetdan olib kirilayotgan yonilg'ining miqdorini kamaytirish masalalari yoritilgan.
doi:10.5281/zenodo.6657637 fatcat:uyesnha2gjfgdmv6lwrlsmixuq