Z rocznicowej okazji

Krzysztof Łukasiewicz
2019 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace kulturoznawcze  
Z rocznicowej okazji (rec.:) Simmel-Handbuch. Begriff, Hauptwerke, Aktualitӓt, red. H.-Peter Müller, T. Reitz, Frankfurt am M. 2018, 960 ss.; Georg Simmel und das Leben in der Gegenwart, red. R. Lautmann, H. Wienold, Wiesbaden 2018, 451 ss. Można wybrzydzać na oficjalne odnotowywanie i celebrowanie różnych, mniej lub bardziej okrągłych, rocznic, ale przecież często dostarczały one pobudek czy okazji do nadrobienia zaniedbań, uzupełnienia, podsumowania lub uaktualnienia. Dodać do tego należy
more » ... szechnienie wiedzy zarówno jako udostępnianie tego, co wypracowali ostatnio specjaliści, jak i wprowadzanie w bardziej zaawansowane oraz samodzielne studiowanie. Rocznica, którą tutaj przywołuję, to stulecie śmierci Georga Simmla, przypadające na rok 2018. Nie sprowokowało to jakichś specjalnych filozoficznych i naukowych imprez, ale jako tego uświetnienie potraktuję dwie zbiorowe pozycje, które ukazały się w ubiegłym roku na niemieckim rynku wydawniczym. Jakkolwiek stanowią one przyczynek do badań nad recepcją poglądów autora Lebensanschauung w XXI wieku, to -rzecz jasna -nie sprowadza się ona do tych dwóch opracowań. Z wielu powodów, których tutaj nie sposób przywoływać, stanowisko Simmla w niemieckim świecie intelektualnym było szczególne, ale mimo to jego pozycję klasyka potwierdza obszerna poświęcona mu literatura sekundarna. Oczywiście w zależności od dominujących w danym czasie idei czy mód układało się to rozmaicie, lecz nigdy nie należał on, bo z racji swej rangi intelektualnej nie mógł, do autorów zapomnianych. Jednocześnie bardzo późno powołano Georg Simmel Gesellschaft, którego staraniom zawdzięczamy krytyczne, wprost wzorcowo naukowo opracowane wydanie Simmlowskich dzieł. W 24 tomach -w oprawie twardej lub miękkiej -wyszły one w oficynie Suhrkamp. W międzyczasie też zainicjowane przez wymienione towarzystwo pismo "Georg Simmel Newsletter" przekształciło się w "Simmel Studies". Wspominam o tym wszystkim, gdyż obie książki, z powodu których się wypowiadam, spożytkowują ten wieloletni trud edytorski, analityczny i interpretacyjny .
doi:10.19195/0860-6668.23.1.10 fatcat:5a6x4xexc5batabdc6kil3vzk4