KUR'ANI KERİM'DE EVLENME VE BOŞANMA İLE İLGİLİ AYETLERİN TEFSİRİ

ATEŞ Süleyman
1979 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Evlenme: Kadınla erkeğin, hayatlarını hirleştirıııc akdidir. Birbirine haram olan kadın ve erkek, hu akidle helal olur. Amacı sağlam bir toplum kurmak olan İslamiyet, aileye çok önem vermiştir. Çünkü aile, toplumun temel taşıdır. Toplumlar, ailelerden oluşurlar. Toplumu oluşturan aile sağlam olursa toplum da sağlam olur. Aile de evlenme ile kurulur. İnsanlığın devamı, kadınla erkeğin beraberliğine bağlıdır. Bundan dolayı Kur'anı Kerim, insanları evlenmeye teşvik etmiş: "Allah size, kendinizden
more » ... şler var etti, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerle rızıklandırdı . .1", "içinizdeki bekarları, kölderinizden ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah ICıtfiyle onları zenginleştirir. Allah(ın lUtflı) geniştir, (O, herşeyi) bilendir 2 ". demiştir. İyi kadını, dünyanın en güzel nimeti sayan İslam Peygamberi de şöyle buyurmuştur: "Dünya bir geçimden ibarettir. Şu geçim dünyasının en güzel nimeti de iyi kadındır 3 ". "Mü'min, Allah korkusundan ve O'na itaatten sonra, iyi bir kadından yararlandığı kadar hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü, ona emretse sözünü dinler, yüzüne baksa kendisini sevindirir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır, başka tarafa gitse, kendisinin gıyabında namusunu ve malını korur 4 ". "Gençler, sizden gücü yeten evlensin. Çünkü bu, gözü harama karşı korur, namusu muhafaza 1 Nah) Surcsi: 72. 2 Nur Surcsi: 32. 3 :\lüslim, Rada" bab 17, Hadis: 64. 4 İbn Mace, Nikôh, 5.
doi:10.1501/ilhfak_0000000583 fatcat:ilwe3fh4frbkvm7lt5p4ozudtu