A BRETAÑA: UNHA PENÍNSULA ATLÁNTICA NA EUROPA DO ANTIGO RÉXIME (SÉCULOS XV-XIX) [chapter]

PHILIPPE JARNOUX
2020 Galicia-Bretaña. Olladas comparadas  
doi:10.17075/gboc.2020.003 fatcat:ryiu3xsgsva5xgftqx7bij2t4q