Occurrence of autoimmune chronic hepatitis in siblings

Darko Nozic, Jovan Dimitrijevic, Slavica Knezevic-Usaj
2005 Vojnosanitetski Pregled  
Број 7-8 ВОЈНОСАНИТЕТСКИ ПРЕГЛЕД Страна 591 Nožić D, et al. Vojnosanit Pregl 2005; 62(7-8): 591−594. Vojnomedicinska akademija, *Klinika za infektivne i tropske bolesti, † Institut za patologiju i sudsku medicinu, Beograd Uvod. Autoimunski hepatitis je hronična inflamacijska bolest nepoznate etiologije sa gubitkom tolerancije prema sopstvenom tkivu jetre i posledičnom destrukcijom parehima jetre. Bolest se retko javlja kod članova iste porodice i uglavnom obolevaju žene. Prikaz slučaja. U radu
more » ... az slučaja. U radu su prikazani brat i sestra sa autoimunskim hepatitisom ustanovljenim prema kriterijumima Internacionalnog udruženja za autoimunski hepatitis. Zaključak. Zbog moguće genetske predispozicije za autoimunski hepatitis pojava bolesti kod nekog člana porodice nameće potrebu za ispitivanjem ostalih članova porodice. K lj u č n e r e č i : hepatitis, hronični; autoimunske bolesti; dijagnoza; porodica.
doi:10.2298/vsp0508591n pmid:16171025 fatcat:dwyz6o5ukjgpbjscyx2a7vfiwe