Вербализация Концептов "Эгоизм" И "Альтруизм" В Публицистических Текстах Первой Половины Хх Ст

Жанна Черская
2017 Zenodo  
The verbalization of concepts "EGOISM" – "ALTRUISM" has been investigated in the article. The peculiarities of their verbalization have been analyzed in the texts of German newspapers since the first half of the 20-th century. Adjectives with the meanings of "egoistic" – "altruistic" are the most usable parts of the language that deal with the verbalization of the concepts "EGOISM" – "ALTRUISM". Rezumat În articol, ne propunem să cercetăm procedeul de nominalizare prin diferite unităţi verbale
more » ... conceptelor de "egoism" şi de "altruism", având la bază texte din ziare germane, publicate începând cu prima jumătate a secolului al XX-lea. De cele mai dese ori, verbalizarea în cauză se produce prin adjective cu sensurile nominalizate.
doi:10.5281/zenodo.573725 fatcat:wqpzh23ibbf3plsyolbvlhszv4