Contribució de la literatura popularista dels segles XVIII, XIX i XX a la història toponímica valenciana

Joaquim Martí Mestre
2015 Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics  
Resum: Els autors popularistes generalment pretenien elaborar un model lingüístic que no s'allunyés de la llengua viva, i això els impulsava a reproduir en els seus textos els topònims i antropònims en la seua forma més popular, de manera que aquests escrits són una font gens menyspreable en l'estudi de l'onomàstica dels darrers segles. En aquest article ens centrarem especialment en els topònims que fan possible l'aportació de noves dades per relació a l'On-Cat de Joan Coromines i als
more » ... is històrics i etimològics, i, de vegades, permeten matisar o complementar hipòtesis i interpretacions precedents. Paraules clau: Toponímia històrica; Literatura popularista; Història del lèxic. Abstract: The popular authors generally wanted to elaborate a linguistic model who was not separating of the living language, and that stimulated them to reproduce in his texts the toponyms and anthroponyms in his more popular form, so that these writings are a interest source for the study of these words in the last centuries. In this article we want to focus specially on the toponyms that make possible the contribution of new information with relation to the OnCat and to the historical and etymological dictionaries, and sometimes, they allow to complement and update hypothesis and previous interpretations.
doi:10.7203/qfilologia.20.7522 fatcat:ci43kbqfavg75an3ub2prsu4lm