Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar

Karin Ahrné, Åke Berg, Roger Svensson, Bo Söderström
unpublished
betydelse för miljöövervakning CBM:s skriftserie 45 Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar CBM:s skriftserie 45 Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald. Arbetet går ut på att initiera och samordna forskning, utbildning och information med sikte på att bevara, restaurera samt hållbart nyttja biologisk mångfald i Sverige. CBM är en centrumbildning gemensam för Uppsala universitet och SLU. CBM
more » ... och SLU. CBM Centrum för biologisk mångfald
fatcat:zwfmhzvmgvc7hg5325ux6d7weu