BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMASINDA KULLANILMASI: TÜRKİYE GİYİM SEKTÖRÜ İNCELEMESİ

Merve YILMAZ
2018 Journal of International Social Research  
USE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION IN DIGITAL CONTENT MARKETING: TURKEY'S CLOTHING SECTOR INVESTIGATION They are aware of the importance of being more active in digital media in order to reach brand target groups in today's market conditions. For this reason, the target audience will move and the digital content strategies that will activate the communication with the brand have become more important. Nowadays, as content marketing activities on digital platforms are becoming more
more » ... nt, it has been seen that brands have included creative content in this direction. In particular, marketing communication activities in the traditional environment have begun to be integrated into the content works of social networks in line with the current market conditions. This study is based on the study of content marketing studies in more and more developing social networks and the use of integrated marketing communication elements in digital content marketing. In this context, the second part deals with the concept and elements of integrated marketing communication in detail; Use of integrated marketing communications in digital content marketing. In the third chapter, the concept of digital content marketing is discussed in detail and examples of successful digital content marketing are included. In the fourth and last section, the contents of Facebook and Twitter in the clothing sector in Turkey were examined; also evaluation was made in the context of the scope of integrated marketing communication elements. iii ÖNSÖZ Dijital platformlarda yaşanan değişimle birlikte özellikle sosyal ağ kullanımının artması, markaların tüketici ile kuracağı iletişimde önemli bir araç haline gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle markalar geleneksel ortamda gerçekleştirdiği pazarlama iletişimi faaliyetlerini dijital ortama taşımak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca sosyal ağ kullanımının artmasıyla rekabet koşullarına da farklı bir boyuta taşınması, sosyal ağlar yardımıyla tüketiciye ulaşmaya çalışan markalar için içerik kavramını daha da önemli hale getirmektedir. Bu araştırma ile son yıllarda daha da önemli hale gelen dijital içerik pazarlamasının markalar tarafından nasıl gerçekleştirildiği ve bütünleşik pazarlama iletişimi unsurları ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Öncelikle çalışmam esnasında değerli görüşlerini almaktan onur duyduğum, tezimin tamamlanmasında bana yol gösteren ve destekleyen sevgili danışman hocam Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek'e çok teşekkür ederim. Tezimi hazırlarken benden yardımlarını esirgemeyen ve kaynak konusunda bana sonsuz yardımları olan Dr. Cem Çınlar'a; öğrenim hayatım boyunca beni destekleyen, bana inanan ve güvenen, bu yolda ilerlerken bana deneyimleri ile ışık tutan Yrd. Doç. Dr. Özge Uluğ Yurttaş ve Yrd. Doç. Dr. Betül Özkaya'ya her türlü katkıları ve yardımları için teşekkürlerimi sunarım. Hayatımın her döneminde güç aldığım, verdiğim her kararda her zaman yanımda olup beni hep destekleyen ve inanan, sevgili annem Şükran Yılmaz'a; tezimi yazdığım sıkıntılı dönemde yanımda olan ve yardımlarını esirgemeyen sevgili arkadaşlarım Metehan Gökçen ve Melike Günhan'a teşekkürlerimi sunarım. MERVE YILMAZ iv
doi:10.17719/jisr.2018.2732 fatcat:lwnjbu7bczdy5ahtet32bqvez4