Polityka promocyjna przedsiębiorstwa według Andre Michelina

Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki
2004 Przegląd Organizacji  
Omówiono przedsięwzięcia promocyjne zrealizowane przez firmę Michelin w latach 1891-1930. Stwierdzono, że korespondują one ze współczesnymi instrumentami promocji. Można w nich odnaleźć promocję osobistą, reklamę, promocję dodatkową i public relations.
doi:10.33141/po.2004.02.04 fatcat:tcpqwnaljbfszkvgcoxctka2iq