تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر عملکرد و سلامتی بره‌های بلوچی

رضا ولی زاده, امین صلاحی, مهدی محمودی ابیانه, محمود سالمی
2015 Pizhūhishhā-yi ̒ulum-i dāmī-i Īrān  
هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر تغذیه جیره های حاوی برگ خرما بر رشد و عملکرد بره های بلوچی بود. تعداد 24 رأس بره ماده بلوچی با میانگین سنی 4 تا 5 ماه و وزنی 9/3 ± 48/20 کیلو گرم، با یک جیره کل مخلوط شامل 39 درصد علوفه و 61 درصد کنسانتره تغذیه شدند. بخش علوفه‏ای جیره‏های آزمایشی شامل 1)کاه گندم 24 %، 2) کاه گندم 16% و برگ خرما 8%، 3) کاه گندم 8% و برگ خرما 16% و 4) برگ خرما 24 % بود. تمامی بره‌ها با یک کنسانتره یکسان تغذیه شدند. میانگین مصرف خوراک روزانه بره های تغذیه شده با جیره های مختلف به
more » ... تیب 856، 917، 983 و 1033 گرم در روز برای جیره 1 تا 4 بود. اختلاف بین میانگین مصرف خوراک روزانه در جیره های مختلف معنی داربود (05/0P
doi:10.22067/ijasr.v7i4.51515 doaj:e1f51dccef444fe2b35dfdc076d92ee0 fatcat:j4wkwthfhzfjtixs6woaaxexgq