Przekreślone, a następnie starte gumą. Wokół brulionów "Anki" Władysława Broniewskiego

Maciej Tramer
2020 Pami?tnik Literacki  
doi:10.18318/pl.2020.4.15 fatcat:mv3h643w6jgndjlybgfuzp26ry