Ορθή εκτίμηση της ποσότητας του νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών σε διχτυοκήπιο και ανοιχτή εκτροφή [article]

Γεώργιος Μακρυγιάννης, Μαριάνθη Χατζηιωάννου, University Of Thessaly
2021
doi:10.26253/heal.uth.10789 fatcat:m6xjjf452zh73lu7nujskuh7am