Automatic Extraction of Parallelism for Mobile Devices

Marek PAŁKOWSKI
2015 Przeglad Elektrotechniczny  
This paper presents the Iteration Space Slicing (ISS) framework aimed at automatic parallelization of code for Mobile Internet Devices (MID) . ISS algorithms permit us to extract coarse-grained parallelism available in arbitrarily nested parameterized loops. The loops are parallelized and transformed to multi-threaded application for the Android OS. Experimental results are carried out by means of the benchmark suites (UTDSP and NPB) using an ARM quad core processor. Performance benefits and
more » ... er consumption are studied. Related and future work are discussed. Streszczenie. Artykuł przedstawia ekstrakcję niezależnych fragmentów kodu dla urządzeń przenośnych. Narzędzie pozwala na zrównoleglenie gruboziarniste dowolnie zagnieżdżonych pętli programowych z parametrami do kodu wielowątkowego dla systemu Android. Eksperymenty przeprowadzona na zestawach pętli testowych (UTDSP i NPB) za pomocą czterordzeniowego procesora ARM. Przedstawiono analizę wydajności i poboru mocy oraz pokrewne rozwiązania. (Automatyczna ekstrakcja równoległości dla urządzeń przenośnych)
doi:10.15199/48.2015.11.40 fatcat:exw6tgyphrailb4ipinvpanexa