Action research in the field of social work

Emina Lazovic-Jovic
2015 Megatrend Revija  
UDK 364:303.1 Pregledni naučni članak AKCIONA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI SOCIJALNOG RADA u nauci o socijalnom radu afirmisala se ideja o razlici između tzv. tradicionalističke i akcionalističke metodologije, odnosno, između tzv. tradicionalnih i akcionih istraživanja koja se, pre svega, odnosi na shvatanje cilja istraživanja. Akciona istraživanja u socijalnom radu prema predstavnicima tzv. akcionalističke metodologije trebalo bi da budu pomoćni instrument socijalne akcije čija je uloga da usmerava
more » ... uloga da usmerava i orijentiše tu akciju. osnovna svrha akcionih istraživanja u socijalnom radu jeste to da ona služe kao instrument, sredstvo za rešavanje problema ljudi. To znači da svako akciono istraživanje mora prvo da sadrži detaljno razrađen plan akcije, realizaciju istraživanja i ocenu efekata. Akciona istraživanja u socijalnom radu moguće je razvrstati po više kriterijuma. uobičajena je klasifikacija na: 1) akciona istraživanja koja se odnose na različite situacije "naglašene socijalne potrebe"; 2) akciona istraživanja koja se odnose na pružanje socijalne pomoći, tj. stručna istraživanja. Značajnija je podela akcionih istraživanja u socijalnom radu na: a) naučno-metodološka istraživanja, koja mogu biti dijagnostičko-prognostička i stručna istraživanja, i b) metodska istraživanja, koja mogu biti terapijska akciona istraživanja i stručna akciona istraživanja. Cilj akcionih istraživanja u socijalnom radu je promena istraživane situacije i sa stanovišta društva, tj. socijalnog radnika, ali i sa stanovišta klijenta u nevolji. Ključne reči: akciona istraživanja, socijalni rad, socijalna situacija, socijalna akcija, vrste akcionih istraživanja * Emina Lazović Jović, magistar političkih nauka, Fakultet političkih nauka, univerzitet u Beogradu,
doi:10.5937/megrev1501169l fatcat:t5d5dheykjbz3ljr3nxchip36i