Antynomie w zarządzaniu projektami (Antinomies in project management)

Janusz Marek Lichtarski
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.421.29 fatcat:h52cnsrk2zfhdltrredfem4rny