What do learners need to know about cinema? film as a learning tool in adult education

Vanda De Sousa
2016 AS: Andragoška Spoznanja  
Avtorica razpravlja o kulturi podob, ki prevladuje v današnjem fragmentiranem in globaliziranem svetu. Preučuje filmski tekst, ki ga obravnava kot orodje v izobraževanju odraslih, ki se, nasprotno od mladih, niso že rodili v svet podob. Trdi, da sta poučevanje in učenje o filmu orodje, ki posameznikom omogoči, da razvijejo filmsko pismenost in odkrijejo svoj psihološki, kulturni in socialni jaz. Najprej predstavi filmsko besedilo, ki je posledica tehnološke evolucije. Nato opiše evolucijo
more » ... iše evolucijo takšnega besedila, pri čemer se osredotoči na slovnico, skladje in pomen besedila. Poudari, da imata filmsko besedilo in filmski jezik prednost pred drugimi besedili in jeziki, saj omogočata svobodno interpretacijo in učenje. Nazadnje razpravlja o filmu kot učnem orodju, ki zmanjšuje pomen hermenevtike, razkriva drugega (ne razkriva gledalčevega jaza), s čimer vodi gledalca v razumevanje in konstrukcijo individualne, socialne in kulturne identitete.
doi:10.4312/as.22.3.21-32 fatcat:pxngqdqkv5eppcc7ypctqrz2aq