АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДЕРЖАВИ НА САМООБОРОНУ

Наталія Бондарчук, Олександр Чупира
2021 Young Scientist  
У наукові статті всебічно та комплексно досліджено теоретико-правові аспекти забезпечення міжнародної безпеки при реалізації права держав на самооборону. Аналіз міжнародної практики засвідчує, що питання підтримки миру і забезпечення колективної безпеки відіграє важливу роль у становленні надійних міжнародних правовідносин. Уряди в цілому не готові підтримати принцип, який узаконить втручання в «благих цілях» та застосування сили. Важливу роль у забезпечені міжнародної безпеки відведено Раді
more » ... и відведено Раді Безпеки, яка є статутним органом ООН, прямо відповідальним за підтримання миру і безпеки на планеті Земля і, як відзначають деякі автори, «в світі не існує іншого такого органу, який має настільки широке коло прав і повноважень, яким є Рада Безпеки ООН». Проте, на практиці виникає ряд проблем щодо забезпечення міжнародної безпеки при реалізації державами права самооборону, зокрема, термінів здійснення права на самооборону, які чітко не регламентовані ст. 51 Статуту ООН, порядку інформування Ради Безпеки про акт агресії та вжиття нею необхідних заходів. Інформування та вжиття заходів Радою Безпеки дозволяє сформувати наступний висновок, що, з одного боку, ООН здійснює унікальні за своїм характером функції, пов'язані з виробленням інституційної основи в справі забезпечення миру і безпеки, з іншого, не дивлячись на широкий перелік повноважень і компетенцій в питаннях запобігання загроз миру і безпеки, фактично нездатна прийняти реальні заходи щодо запобігання та / або вирішення конфлікту. Також, як показує практика не всі держави розуміють винятковий характер права на самооборону саме як засобу, допустимого тільки тоді, коли немає іншої законної можливості запобігання або відбиття збройного нападу.
doi:10.32839/2304-5809/2021-4-92-20 fatcat:tne2kcbqqvdfhivzrb3ndsnbse