ASPECTE CLINICO-TERAPEUTICE ÎN OBEZITATE

Adriana Dumitrescu
unpublished
Rezumat: Obezitatea este cel mai bine definită ca prezenţa unei proporţii absolute sau relative anormale de ţesut adipos. Cele mai serioase afecţiuni asociate obezităţii sunt diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială, boala coronară ischemică, boala respiratorie, afecţiunile veziculei biliare, osteoartrita şi cancerul. Tratamentul obezităţii cuprinde trei aspecte importante: modificarea stilului de viaţă (dietă, activitate fizică), farmacoterapia şi tratamentul chirurgical. Cuvinte
more » ... urgical. Cuvinte cheie: obezitate, afecţiuni asociate obezităţii, tratament Abstract: Obesity is best defined as the presence of an abnormal absolute amount or relative proportion of body fat. The most serious medical conditions associated to obesity are diabetes mellitus type 2, hypertension, coronary artery disease, respiratory disease, gallbladder disease, osteoarthritis and cancer. The treatment of obesity has three important aspects: changing the lifestyle (diet, physical exercises), pharmacologic therapy and surgical treatment.
fatcat:5fvs2anvt5ft3eeq2xjy7qqpsu