Iš "Kultūros" bendrovės istorijos

V. Žukas
1967 Knygotyra  
gyvenimas ir raštai. Su kalbos paaiškinimais. (Parengė ir prakalbą, p. 3, parašė) M. Biržiška. 3-asis leid. K., "Vairas", 1927. 216 p. su iliustr. 7 A. Baranausko poezijai buvo skirti du leidiniai: a) Iš Barono poezijos. Kaunas-Marijampolė, "Dirva", 1924. b) Biržiška M. Barono gyvenimas ir raštai. Kaunas-Marijampolė, "Dirva", 1924. 107 p. 8 1825 m. Karaliaučiuje buvo išspausdintas L. Rėzos paruoštas pirmasis lietuvių liaudies dainų rinkinys "Dainos". 1935 ir 1937 m. dviem knygomis buvo
more » ... L. Rėzos .. Dainų" 3-asis leidimas. 9 Turima galvoje S. Daukanto 1838 m. parašyta .. Istorija Zemaitiška" (2 t., išleisti 1893-1897 m.). 10 "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" (l-asis leid. pasirodė 184E m. Petrapilyje, 2•asis -1892 m. Plymute, 3-asis -1935 m. Kaune). II Buvo siūloma perspausdinti žurnalo .. Aušra" (1883-1886) turinį. 12 1907 m. Vilniuje įkurta Lietuvių mokslo draugija turėjo sukaupusi gausią rankraštinę literatūros ir tautosakos medžiagą.
doaj:9fadd936baa246b2b689c06f37214a9e fatcat:54fufh7aurcv7fuvsjyblwr4xq