Nowe budownictwo mieszkaniowe w świetle polityki funkcjonalno-przestrzennej strefy podmiejskiej Łodzi

Katarzyna Milewska-Osiecka
2014 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2014.367.24 fatcat:hm5rff4k5nfdvpw76mkluuqxdu