EXPERIMENTAL STUDY ON THE FLEXURAL AND SHEAR ANALYSIS OF CONCRETE BEAMS REIN FORCED WITH GLASS FIBER -REINFORCED (GFRP) BARS / STIKLO PLUOŠTO ARMATŪRA ARMUOTŲ SIJŲ, IŠANKSTINIO ĮTEMPIMO ĮTAKOS LAIKOMAJAI GALIAI IR STANDUMUI EKSPERIMENTINIS TYRIMAS

Edgaras Atutis, Marius Budvytis, Mantas Atutis
2013 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
The paper analyzes experimental studies examining the flexuraland shear analysis of the beams reinforced with GFRP bars. Atesting program consisted of two beams reinforced with longitudinalprestressed GFRP tendons, two beams reinforced withlongitudinal GFRP bars and two beams reinforced with longitudinalsteel reinforcement and shear reinforcement of GFRP bars.The experimental flexural and shear strength of concrete beamswere compared with theoretical strength calculated according toa number of
more » ... esign recommendations, and the significance ofprestressing for deflection and cracking was analyzed. Santrauka Straipsnyje nagrinėjami sijų, armuotų stiklo pluošto armatūra, eksperimentiniai tyrimai, kuriuose buvo nagrinėjama šių sijų laikomoji galia statmenajame ir įstrižajame pjūviuose. Buvo bandomos dvi sijos, armuotos išilgine iš anksto įtempta stiklo pluošto armatūra, dvi sijos armuotos neįtemptąja stiklo pluošto armatūra, dvi sijos armuotos plienine išilgine armatūra ir skersine stiklo pluošto armatūra. Gautos statmenojo ir įstrižojo pjūvio laikomosios galios palyginamos su įvairiomis projektavimo normomis ir rekomendacijomis, analizuojama išankstinio įtempimo reikšmė sijų lenkiamajam standumui.
doi:10.3846/mla.2013.73 fatcat:dngyftbi2jg2ndgwgrt7ewrvt4