Ernst Hackel, Gramineae novae Argentinae. I

1907 Repertorium novarum specierum regni vegetabilis  
Ernst Hackel: Gramineae novae Argentinae. I. 27 I cula, tubus parum incurvus, breviter exsertus; labium superius erectum, integrum ; inferius parum longius, lob0 medio rotundato, subin tegro. S t a m i n a tubo breviter exserta, filamentis breviter pilosis. A c h a e n i a triquetra, fusca, laevia. Siam: Doi-Sutaep inter gramina ad marginem silvarum, 1580 m 8. rn. -H o s s e u s , Iter siamense no, 196; 11. XII. 1904. 7. Marrubium lamioidea Muschler, spec. nov. Annuum. C a u l i s erectus,
more » ... l i s erectus, crassus ad 0,5-0,75 m altus, primarius valde abbreviatus, 15 cm longus, 5-10 mm crassus, dein leviter ramosus, tetragonus, pilis longis, simplicibus, apicein tglochidiatis, densissime vestitus. F o l i a inferiora ovata in petiolum 1 cm longum abrupte angustata, 3-6 cm longa, 1-2 cm lata, superiora oblonga vel oblongoovata 2-1,5 cm longa, 1-0,5 cm lata, omnia rugosa, margine cfienulata vel crenulato-dentatn, subtus pilis longis albis simplicibus dense obtecta, subtus lana, longa, albida obtecta, tuberculis nunc brevissime setiformiproductis utrinque intermixtis, floralia omnia conformia floribue triplo et ultra longioria. V e r t i c i l l a s t r i secus ramos fere a basi dispositi, omnes distantes, saepius 15-20-flori; bracteae subnullee. F l o r e s albi, calyx tubulosus, 10-nervius, aequalis, deritibus 10, acutis, subspinosis, subaequalibus, primo erectis, ad maturitationem patentibus, corolla tub0 incluso, intus nudo, limbo bilabiato, labio superiore erecto subplano vel concavo, integro, inferiore patente trifido, lob0 medio latiore saepius emarginato. S t a m i n n 4, inferiora longiora, intra tubum corollae inclusa. An t h e r a e biloculares, loculis divaricatis, subconfluentibus, omnes subconformes. S t y l u s apice bifidus, lobis brevibus obtusis apice stigmatiferis. S i a m : Doi Sutaep. In formatione graminibus composita, ca. 1650 ni s. m. -H o s s e u s , Iter siamense no. 206.; 14. VII. 04. Nom. vern. (in laol. ac siani.) Batad nam. LXVII. Ernst Hackel, Gramineae ~Q W O Argentinae. I. (Ex: T. S t u c k e r t , Contribucih a1 conocimiento de las Graminticeas Argentiuas. -,An. Mus. Nac. Bnenos Aires, XI [19041. pp. 43-161.) 1. Paspaluaa ~nalacoph~llutn Trin. vat-. longipilum Hackel, 1. c., p. 61. S yn.: ?Panicuwt malacophyllurn (Tr.) OR. var. cordobense OK., Rev., 1112, 362 (non Paspalurn cordobense Fourn., En. P1. mex., 11, 9). Differt a typo rhachi racemorum margine pilis longis basi tuberculatis densius laxiusve obsita, spiculis majoribus, 2 mm longis dense imbricatis exacte quadrifariis. In typo rhachis plerumque glabra, spiculae 1,6 mm longae, inordinate quadrifariae, cum exteriores non imbricatae sint, sed contiguae.
doi:10.1002/fedr.19070041705 fatcat:wwgymrijzrbdzbcoj4zlfsxr2a