Choroby duszy i ciała człowieka według brytyjskich i irlandzkich ksiąg pokutnych

Wojciech Marek Witowski
2021 Vox Patrum  
W życie człowieka wpisana jest rzeczywistość choroby. Dotyka ona zarówno ciała ludzkiego w postaci różnych dolegliwości i niedomagań, jak również, przez grzech, dotyka w analogiczny sposób jego duszy. Ponieważ człowiek jest jednością, musi troszczyć się o aspekt cielesny oraz duchowy, nie pomijając żadnego elementu składającego się na jego człowieczeństwo. W niniejszym artykule autor odpowiada na pytanie, w jaki sposób w starożytności chrześcijańskiej w Kościele Iroszkockim rozumiano choroby
more » ... zy i ciała człowieka. Dla osiągnięcia tego celu dokonał analizy wybranych kanonów z irlandzkich i brytyjskich ksiąg pokutnych. Penitencjały dotyczą przede wszystkim życia religijnego ówczesnych ludzi, dlatego analiza pozwoliła wydobyć przede wszystkim informacje na temat duchowej choroby, czyli grzechu oraz lekarstw pozwalających na jego leczenie. Na ile pozwalał na to materiał źródłowy w analizie uwzględniono również fizyczny aspekt choroby. Zastosowana metoda pozwoliła nakreślić obraz choroby duszy i ciała człowieka w późnej starożytności w oparciu o irlandzkie i brytyjskie księgi pokutne.
doi:10.31743/vp.12202 fatcat:73qsankk3fb5fb74c5qnt4ygoa