Zawodnicy z ligi przeklętych – getta współczesnych Niemiec i ich reprezentacje w twórczości Feriduna Zaimoglu [chapter]

Olga Wesołowska
2020 Migracja w języku, literaturze i kulturze  
Getto -to słowo budzi jednoznaczne skojarzenie, odizolowane dzielnice tworzone przez nazistów w czasie II wojny światowej, głównie dla ludności żydowskiej. Jednak getta powstają też we współczesnym świecie, m.in. w Niemczech. Często eufemistycznie -by nie budzić złych skojarzeń z niemiecką przeszłością -nazywane są dzielnicami migrantów (niem. Migrantenviertel), problematycznymi dzielnicami (niem. Problemviertel) lub społecznymi punktami zapalnymi (niem. sozialer Brennpunkt). Szczególnie w
more » ... rafii dużych miast zaznaczają one swoją obecność. Na przykład w Berlinie czy Kolonii takich dzielnic jest już kilka. Powiększanie się gett często kojarzy się z kryzysem uchodźczym i polityką Angeli Merkel głoszącą hasła "Niemcy są krajem imigracji" (niem. Deutschland ist ein Einwanderungsland) oraz "Damy radę" (niem. Wir schaffen das). Problem tworzenia się gett we współczesnych Niemczech trzeba rozpatrywać w szerszej perspektywie, ponieważ proces gettoizacji rozpoczął się już dużo wcześniej. W Niemczech migracja ma długą historię. Najwięcej imigrantów przybyło do tego kraju po zakończeniu II wojny światowej. Było to związane ze zmianami granic i przesiedleniami osób niemieckiego pochodzenia. Już wcześniej w Niemczech osiedlało się dużo obcokrajowców. Wystarczy wspomnieć tysiące robotników z Polski, którzy w drugiej połowie XIX wieku wyjechali do pracy w Zagłębiu Ruhry (Berlinghoff 2018). Ta ogromna grupa 1 dość szybko się zintegrowała. O Polakach mówi się nawet "niewidzialni migranci" (Loew 2017), chociaż tworzą drugą co do wielkości mniejszość narodową w tym kraju. Największą stanowią Turcy i to oni w dużym stopniu podlegają procesowi gettoizacji, ale nie tylko. * Mgr Olga Wesołowska, Uniwersytet Łódzki. 1 Ta grupa powiększała się w kolejnych latach m.in. o przymusowych robotników z czasów II wojny światowej (niektórzy nie wracali do Polski) oraz osoby emigrujące w czasach PRL-u do Niemiec. Abstract Migration in modern world affects ghettoization. Also Germany is struggling with this problem, especially in urban areas. Immigrant neighborhoods are becoming districts which are often described as ghettos. And only do they have their own rules, but also own language -a kind of sociolect. The aim of this article is to analyze the representations of contemporary German ghettos in works of Feridun Zaimoglu (based on his novels Kanak Spark and Koppstoff).
doi:10.18778/8220-339-4.05 fatcat:ljkfutlzwfb57pz6vvjgl7v3um