OBSTRUCTIVE JAUNDICE IN PATIENTS WITH CHOLEDOCHOLITHIASIS AS URGENT CONDITION OF THE HEPATOPANCREATOBILIARY SYSTEM

V. O. Syplyvyi, D. V. Yevtushenko, O. V. Naumova, O. V. Yevtushenko
2017 Clinical anatomy and operative surgery  
Кафедра загальної хірургії №2 (зав. -проф. В.О. Сипливий) Харківського національного медичного університету ОБТУРАЦІЙНА ЖОВТЯНИЦЯ ПРИ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗІ ЯК ГОСТРИЙ НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН ГЕПАТОПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ Резюме. Проведений аналіз результатів хірургічного лікування 184 хворих на холелітіаз , ускладнений обтураційною жовтяницею. Вивчено характер морфологічних змін печінки з урахуванням тривалості жовтяниці. Аналіз морфологічних змін печінки показав, що у хворих із тривалістю жовтяниці
more » ... лістю жовтяниці 15-30 діб порівняно з жовтяницею тривалістю до 7 діб спостережено достовірне збільшення відносного об'єму сполучної тканини до 11,4±1,39%, p<0,05 та стромально-паренхіматозного індексу до 0,50±0,012, p<0.05 за рахунок достовірного зниження об'єму гепатоцитів до 59,55±2,15%, p<0,05. Ключові слова: обтураційна жовтяниця, морфологічні зміни печінки, терміни хірургічного втручання.
doi:10.24061/1727-0847.16.3.2017.78 fatcat:rtc4mxowgvh4pg7ckwljxj4dca