Ταξιδεύοντας μέσα από την Τέχνη: Μια διδακτική προσέγγιση στο Μάθημα της Γλώσσας

Γεωργία Καρέλα
2016 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  
<p>Η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση έργων Τέχνης μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.</p><p>Μέσω της επαφής με διαφορετικές μορφές Τέχνης, όπως η ζωγραφική, ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μουσική κ.ά. οι μαθητές μπορούν να διδαχτούν, να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε διάφορα θέματα και να αποκτήσουν κριτική σκέψη.</p><p>Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια διδακτική προσπάθεια που υλοποιήθηκε
more » ... σε μαθητές της Α΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και αφορούσε στην κατανόηση του θέματος της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον μέσω πινάκων ζωγραφικής με αφορμή την ενότητα στο μάθημα της Γλώσσας «Το κοχύλι».</p>
doi:10.12681/edusc.255 fatcat:rgcyqqw2fbapnf7mrnlc7arooy